Journal History

QUANTUM: Jurnal Inovasi Pendidikan Sains terbit pertama kali pada tahun 2010 dengan p-ISSN: 2086-7328 dengan ketua Penyunting pada waktu adalah Drs. Syahmani, M.Si. Pada tahun 2016 QUANTUM: Jurnal Inovasi Pendidikan Sains telah teronlinekan dengan e-ISSN: 2550-0716, dan sekarang Ketua Penyunting berpindah kepada Rahmat Eko Sanjaya, S.Pd., M.Si.